โรงแรมใดบ้างที่ใช้ในการกักกันในพัทยาชลบุรีประเทศไทย?

ข้อมูลกักกันโรงแรมในพัทยา
ข้อมูลแพ็คเกจกักกันโรงแรมในพัทยา

จะหาที่พักสำหรับเขตกักกันโควิด -19 ของคุณได้ที่ไหนในพัทยาประเทศไทย

การกักกันรัฐท้องถิ่นทางเลือก (ALQ หรือ ALSQ)  

เป็นการกักกันผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปกครองระดับจังหวัด เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด โดยผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักตัวโดยสมัครใจ โดยปกติแพ็คเกจจะรวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน ฟรี WiFi และบริการรถรับส่งส่วนตัวจากสนามบิน มีพยาบาลประจำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงและคุณจะต้องทำการตรวจสอบอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง แพคเกจนี้ยังรวมถึงการตรวจโควิทกับทางโรงพยาบาล ซึ่งถ้าหากคุณมีไข้ 37.5 องศาขึ้นไปคุณจะถูกย้ายไปที่โรงพยาบาล 

หลักการและเหตุผล

ตามที่มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่น หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร

หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้อยู่ในการกำกับดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข

คำนิยาม

 

การกักกันสถานะทางเลือก หมายถึงการกักขังผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้ สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม

ข้อกำหนดสถานที่จะเข้าร่วม

โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง

สถานที่ที่รัฐกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวน โรคโควิด-19

ลักษณะของที่พัก

เป็นห้องส่วนตัว

มีห้องน้ำส่วนตัว

มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จำเป็นให้ได้ ไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก

อยู่ในห้องส่วนตัว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พัก 

ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น

แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว

ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น ถ้าเตรียมอาหารในโรงแรมบริเวณที่มีผู้อื่นอยู่ควรให้ผู้อื่นจัดหามาให้แล้วแยกรับประทานคนเดียว

ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกถ้าทำได้ซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส

แยกถุงขยะของตนต่างหาก

 :hotelpattaya